Termeni si conditii

INFORMATII GENERALE

Design-ul, grafica, fotografiile si textul scris la adresa de internet www.transportoriunde.ro sunt propietatea detinatorului de drept, denumit in continuare „transportoriunde.ro”.
Multiplicarea, copierea, sau publicarea de informatii prezentate pe acest site, este permisa doar cu acordul scris al proprietarului acestui site.
Firma de transport nu este responsabila pentru eventualele neconcordante care pot aparea intre informatiile din site si informatiile primite prin telefon. Intotdeauna vor avea prioritate informatiile primite telefonic.
Preturile afisate au caracter informativ si pot suferi modificari.

1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga:

a) sa asigure mijlocul de transport adecvat, a carui capacitate este suficienta si in stare corespunzatoare, la data si ora fixata, conform comenzilor ferme ale Beneficiarului si in conditiile stabilite de comun acord. Daca autovehicolul nu corespunde cerintelor expeditorului, prezentand defectiuni tehnice, nu este propriu naturii marfii sau nu are dotarile necesare acesta este in drept sa ceara inlocuirea cu un altul corespunzator.

b) sa ia in primire marfa

c) sa intocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport.

d) Prestatorul are obligatia sa verifice exactitatea documentelor puse la dispozitie de catre expeditor precum si integritatea lor. Nu va pleca de la locul incarcarii fara toate documentele ce trebuie sa insoteasca transportul in vederea vamuirii marfii fara probleme.

e) Sa supravegheze incarcarea si descarcarea mijlocului de transport atat la locul de incarcare al beneficiarului cat si la locul de descarcare. Drepturile si obligatiile prestatorului in privinta incarcarii si descarcarii marfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale acordului TIR precum si cu celelalte reglementari ale legislatiei de transport internationale si nationale.

f) Prestatorul se obliga sa indeplineasca oricand conditiile legale internationale (CMR, TIR, AETR, ADR, etc) pentru executarea comenzilor primite de la Beneficiar. Totodata, prestatorul se obliga sa procure toate permisele si autorizatiile necesare pentru transport, corespunzator legislatiei nationale si a celei internationale a statelor pe teritoriul carora se efectueaza transporturile.

2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obliga:

a) Sa indrume si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea transporturilor in timp si pe ruta stabilita;

b) Sa incredinteze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de marfuri;

c) Sa confirme in documentele de transport efectuarea transportului, receptionarea si integritatea marfurilor sau orice alta observatie privind starea acestora;

d) Beneficiarul va asigura efectuarea platii formalitatilor vamale atat la export cat si la import;

e) Sa incarce marfa in mijloacele de transport;

f) Sa plateasca contravaloarea serviciilor de transport efectuate.

3. PRETUL TRANSPORTULUI

Pretul pe cursa se va negocia inainte de executarea fiecarui transport in functie de distanta parcursa si de cantitatea incarcata si va fi mentionat in scrisoarea de transport.

4. MODALITATEA DE PLATA

Plata de catre Beneficiar se va face cash in momentul efectuarii transportului in functie de numarul de curse executate.

5. RASPUNDEREA PRESTATORULUI

a) In cazul avarierii marfii in timpul transportului si din culpa prestatorului, despagubirea la care va fi obligat consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune.

b) Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare. Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, incarcarea-descarcarea defectuoasa executate de expeditor (destinatar), faptul insotitorului marfii etc.

6. EXONERAREA DE RASPUNDERE

Partile sunt exonerate de raspundere pentru cazurile de forta majora, dovedite cu acte legale. Prin forta majora se intelege: fenomene naturale care impiedica derularea in conditii de siguranta a transportului; reglementari ale autoritatilor locale de tranzit; actiuni militare; diversiuni, asediu; actiuni organizate ale muncitorilor si functionarilor.

7. LITIGII

Neintelegere dintre partile contractante in legatura cu clauzele si executarea prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila, daca acest lucru nu este posibil va fi sesizata instanta judecatoreasca competenta.